Cố vấn học thuật

MR. THAI HOANG

MS. VÂN ANH

MR. VIET ANH

Giáo viên nước ngoài.

MR. JOHN

 • Nơi công tác: V English
 • Tốt nghiệp: Cape Town University.
 • Degree: Tefl/ Tesol
 • Kinh nghiệm: 5 năm giảng dạy IELTS

MR. KEVIN

 • Nơi công tác: V English
 • Graduated from: Tshwane South College
 • Degree: B.A, TEFl
 • Kinh nghiệm: Giảng dạy 10 năm tại 5 nước Đông Nam Á.

MRS. MARY

 • Nơi công tác: V English
 • Degree: B.A/ TESOL
 • Graduated from: University of East Anglia

Chuyên gia IELTS

hehe

MR. HUNG PHAM

 • Nơi công tác: V English
 • Chủ biên bộ sách Chinh phục IELTS 8.0
 • Chứng chỉ: IELTS 8.0 (Listening 9.0. Speaking 8.0)
 • Kinh nghiệm: 4 năm giảng dạy IELTS
anh viet anh

MR. VIET ANH

 • Nơi công tác: V English
 • Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy IELTS
 • Chứng chỉ: IELTS 8.0
 • Học tập và làm việc tại Úc 7 năm
Untitled-1

MR. PHI DUONG HOANG

 • Nơi công tác: V English
 • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy IELTS
 • Chứng chỉ: IELTS 8.0

Trợ giảng

HƯNG

MR. HUNG PHAM

 • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng
 • IELTS Overall: 7.5
 • Khoa Kinh Đối Ngoại ĐH Ngoại Thương
 • Giải Ba Quốc Gia Môn Anh Văn
quỳnh

MS. QUYNH NGO

 • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng
 • IELTS Overall: 6.5
Lộc

MR. PHAM DUC LOC

 • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng
 • IELTS Overall: 7.5
 • Khoa Kinh Tế Đối Ngoại ĐH Ngoại Thương
 • Á Khoa Khối D Kỳ thi THPT Quốc Gia

Gia sư trực tiếp

trang

MS. HUYEN TRANG

 • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng
 • IELTS Overall: 6.5
 • 3 năm kinh nghiệm gia sư Tiếng Anh
 • Khoa Kinh tế Quốc tế ĐH Ngoại Thương
Lộc

MR. PHAM DUC LOC

 • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng
 • IELTS Overall: 7.5
 • Khoa Kinh Tế Đối Ngoại ĐH Ngoại Thương
 • Á Khoa Khối D Kỳ thi THPT Quốc Gia