Xem thêm »
Tin tức & sự kiện

Đội ngũ giảng viên nước ngoài đầy tâm huyết tại V English.

𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐱𝐮̛́ - 𝐂𝐡𝐢̀𝐚 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐢̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡👉 Tiếng Anh giao tiếp luôn là trở ngại lớn nhất của người...

Xem thêm »